Pacijenti oboljeli od raka dojke imaju koristi od dodatnog homeopatskog liječenja

Prema rezultatima nacionalne francuske studije: Medioni J, Scimeca D, Lopez Marquez Y, Leray E, Dalichampt M, Hoertel N i sur. Prednosti dopunskog homeopatskog liječenja kod pacijenata s rakom dojke: retrospektivna kohortna studija temeljena na nacionalnoj zdravstvenoj bazi podataka Francuske. Clinical Breast Cancer 2022; 23:60-70., pacijenti oboljeli od raka dojke imaju koristi od dodatnog homeopatskog liječenja.

Mnogi pacijenti oboljeli od raka koriste komplementarnu medicinu kao dio svoje potporne skrbi, pri čemu je homeopatija jedna od najčešće korištenih komplementarnih terapija: izvještava se da je koristi 12-19% pacijenata oboljelih od raka dojke (1). Studija Medioni i sur. procijenila je koristi korištenja homeopatije uz konvencionalno medicinsko liječenje kod žena s ne-metastatskim rakom dojke, retrospektivno analizirajući liječenje 98,000 žena u nacionalnoj zdravstvenoj bazi podataka (2).

Rezultati sugeriraju da homeopatija može pomoći pacijentima da podnesu fizičke nuspojave tretmana raka, poboljšavajući njihovu kvalitetu života; smanjujući potrebu za konvencionalnim lijekovima propisanim za upravljanje nuspojavama i smanjujući troškove zdravstvene skrbi. Medioni i sur. demonstriraju vrijednost homeopatije kao dijela integriranog pristupa skrbi o raku za pacijente oboljele od raka dojke.

Prema rezultatima druge zanimljive francuske istraživačke studije: Clair-Antoine Veyrier, Guillaume Roucoux , Laurence Baumann-Coblentz , Jacques Massol , Jean-Claude Karp , Jean-Philippe Wagner , Olivier Chassany , Martin Duracinsky. Homeopatija kao osnaživanje pacijenata i aktivan put prema potpornoj skrbi za ne-metastatski rak dojke: Kvalitativna studija (TOUCAN). European Journal of Integrative Medicine 64 (2023) 102308, doi.org/10.1016/j.eujim.2023.102308, homeopatija je djelovala kao ulaz prema potpornoj skrbi u tandemu s konvencionalnim liječenjem. U istraživanju je sudjelovalo pedeset osoba: 28 pacijenata, 13 onkologa, 6 homeopata, 2 ginekologa i 1 medicinska sestra. Homeopatija je rijetko bila prisutna u konvencionalnom putu skrbi za pacijente. Okretanje homeopatiji često je bila inicijativa pacijenta. Homeopatija je uključena kako bi se spriječile ili riješile nuspojave tretmana raka, pokušavajući maksimizirati kliničke ishode. Homeopatija je često korištena rano na putu skrbi ako je pacijent već konzultirao homeopata. Za druge, strah od kemoterapije pokrenuo je aktivnu potragu za rješenjima. Korištenje homeopatije bila je forma osnaživanja i angažmana, ne ograničavajući se samo na pacijente koji su uobičajeno koristili homeopatiju. Većinu pacijenata liječio je liječnik opće prakse specijaliziran za homeopatiju, što je priznao njihov onkolog.

Pozitivne vijesti stižu također iz Italije, gdje je provedena retrospektivna opservacijska studija: Rossi E, Noberasco C, Picchi M, Stefano MD, Nurra L, Rossi A, Ventura L. Homeopathy and Complementary Integrative Medicine, Dietary and Lifestyle Advices to Reduce Adverse-Effects of Anti-Cancer Therapy: A Cohort Study with Breast Cancer Patients. OBM Integrative and Complementary Medicine 2018;3(3):017 doi: 10.21926/obm.icm.1803017 na 204 pacijenta oboljela od raka dojke (sve žene osim 1 muškarca) koji su konsekutivno posjetili homeopatska kliniku Lucca od rujna 2013. do prosinca 2017., s prosječnom dobi od 54,8 (35-88) godina. Naime, da bi se upravljalo s nuspojavama anti-kancerogenog tretmana, homeopatska klinika Lucca surađivala je s onkološkim odjelom Zdravstvene jedinice Toskana Sjeverozapad Lucca i osnovala Ambulantu integrativne onkologije u Javnoj bolnici Campo di Marte. Svrha ove studije bila je predstaviti rezultate tretmana homeopatskom i komplementarnom integrativnom medicinom usmjerenih na smanjenje nuspojava anti-kancerogene terapije i simptoma raka, te dati savjete o prehrani i načinu života kako bi se poboljšala kvaliteta života pacijenata oboljelih od raka dojke. Intenzitet simptoma ocijenjen je prema ocjenjivačkom sustavu kako slijedi: G0 (odsutnost simptoma), G1 (blagi), G2 (umjereni) i G3 (jaki), kako je procijenio pacijent u suradnji s doktorom tijekom posjeta. Težina radiodermatitisa ocijenjena je prema skali Radiation Therapy Oncology Group (RTOG). Homeopatija je bila glavna propisana terapija; također su pruženi biljni preparati, akupunktura i prehrambeni savjeti. Najčešće liječeni simptomi bili su nuspojave zbog anti-kancerogenih terapija (84,3%), poput endokrine terapije (36,3%), kemoterapije (33,3%), radioterapije (9,8%) i kirurgije (4,9%). Simptomi uzrokovani rakom bili su 25,5% a simptomi uzrokovani komorbiditetima bili su 21,6%. Usporedba kliničkih stanja prije i poslije tretmana otkrila je značajno poboljšanje sljedećih simptoma: valunzi (p < 0,01), mučnina (p < 0,01), umor (p < 0,01), anksioznost (p < 0,05), depresija (p < 0,01), nesanica (p < 0,01), mukozitis (p < 0,01) i bol u zglobovima (p < 0,01). Težina radiodermatitisa od radioterapije bila je značajno niža kod 17 uzastopnih pacijenata s homeopatskim integrativnim protokolom u usporedbi s kontrolnom grupom od 13 pacijenata bez tretmana. Rezultati ove studije demonstrirali su mogućnost smanjenja nuspojava anti-kancerogene terapije i poboljšanja kvalitete života pacijenata s rakom dojke.

Ref.

  1. Molassiotis A, Scott JA, Kearny N, Put D, Magri M, Selvekerova S i sur. Korištenje komplementarne i alternativne medicine kod pacijenata oboljelih od raka dojke u Europi. Supportive Care Cancer 2006;14:260-267.
  2. Tuppin P, de Roquefeuil L, Weill A, Ricordeau P, Merlière Y. Francuski nacionalni sustav informacija o zdravstvenom osiguranju i uzorak stalnih korisnika. Revue d’Épidémiologie et de Santé Publique 2010;58:286-290.

Pogledaj ostale članke

en_GBEN