Biografija

Alopatija nije jedini način liječenja – odaberite drugačije – odaberite homeopatiju.

Dr. Jelka Milić je doktorica medicine specijalizirana u homeopatskoj metodi liječenja s više od 20 godina kliničkog iskustva.

U svom radu primjenjuje individualizirani i cjeloviti pristup osobama s kroničnim bolestima svih dobnih skupina uključujući trudnice, dojenčad, djecu i starije osobe za koje je homeopatija dokazano neškodljiva. Kod pacijenata na konvencionalnim lijekovima, homeopatija se uvodi kao dodatna (komplementarna) metoda liječenja.

Dr. Milić je od 2007. g. aktivna članica Međunarodne organizacije homeopatskih liječnika - Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) pri kojoj je obnašala i dužnost generalne tajnice u mandatu od 2013 do 2016. g.


Društvene mreže:

Aktivno promiče homeopatiju u Hrvatskoj organizacijom javnih i stručnih predavanja samostalno, te u suradnji s hrvatskim i inozemnim predavačima i institucijama.

Diplomirala medicinu pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Medicinski studij u Splitu (1998. g.). Međunarodnu diplomu iz klasične homeopatije stekla pri The London International College of Homeopathy (+300 sati, 1998-2000. g.). Dodatno se usavršavala u teoriji i praksi klasične homeopatije u Mumbaiu, Indija, na Predictive Homoeopathy School, 2003. i 2005. g. (295 sati). Po završetku dvogodišnjeg pripravničkog staža za doktore medicine (2001. g.) pokrenula privatnu praksu klasične homeopatije u Splitu kojom se i danas bavi. Kontinuirano se profesionalno usavršava u znanosti i umijeću klasične homeopatije sudjelovanjem na domaćim i inozemnim konferencijama i kogresima, kao i samostalnim proučavanjem. U braku je od 1995. g. i majka je dvoje (odrasle) djece.

Od 2001. do 2003. g. u suradnji s homeopatskom školom "Via homeopatica" iz Izraela provodi međunarodni program poslijediplomske homeopatske edukacije „7 kvantnih skokova do homeopatske izvrsnosti“ kojeg su pohađali homeopati iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Izraela i Rusije. Prisustvovanjem 60. kongresu Međunarodne organizacije homeopatskih liječnika (Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis – LMHI) u Berlinu 2005. g., uspostavlja suradnju s ovom krovnom međunarodnom organizacijom homeopatskih liječnika pri kojoj od 2007. do 2012. g. ima funkciju kontakt osobe za Hrvatsku. Jedna je od temeljnih inicijatorica osnivanja Hrvatskog homeopatskog medicinskog društva – HOMED koje je 2008. g. na djelovanje okupilo tadašnje aktivne hrvatske doktore medicine, dentalne i veterinarske medicine i ljekarnike s dodatnom homeopatskom kvalifikacijom te autore, znanstvenike i istraživače na području homeopatije.

Predsjednica je HOMED-a u mandatu od 2008. do 2012. g. te je u tom razdoblju HOMED 2009. g. primljen u punopravno institucionalno članstvo Europskog vijeća za homeopatiju (European Committee for Homeopathy – ECH), a tijekom 2010. g. HOMED je sudjelovao u radu Radne skupine za regulaciju komplementarne medicine Hrvatske liječničke komore (HLK) dostavivši istoj LMHI – ECH međunarodne smjernice za homeopatsku edukaciju i praksu liječnika prevedene na hrvatski jezik.

U funkciji LMHI kontakt osobe za Hrvatsku, te kao predsjednica HOMED-a, dr. Milić je imala priliku 2009. g. kandidirati HOMED i Hrvatsku za svečanost obilježavanja proslave Međunarodnog dana homeopatije koji je održan 24. ožujka 2011. g. u Zagrebu.

U zajedničkoj organizaciji HOMED-a, ECH-a i LMHI-a, ovaj je događaj obuhvatio niz sastanaka predstavnika ovih organizacija s predstavnicima Ministarstva zdravlja RH, Hrvatske liječničke komore te Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode kao i Međunarodni simpozij o homeopatskoj medicini.

Na simpoziju su pored inozemnih homeopatskih liječnika i predavača, o homeopatiji tada izlagali  i stručnjaci Ministarstva zdravlja RH, Hrvatske liječničke komore, Veterinarskog te Farmaceutsko biokemijskog fakulteta u Zagrebu te je to bila prilika informirati i senzibilizirati ključne hrvatske dionike o statusu homeopatske medicine kao legalne medicinske metode u Europi i svijetu te doprinijeti procesu usklađivanja homeopatske legislacije u Hrvatskoj s europskim i međunarodnim smjernicama.

Na poziv članova Izvršnog odbora LMHI, dr. Milić se 2012. g. kandidirala za dužnost generalne tajnice LMHI, te je njen mandat (2013.-2016. g.), odlukom Međunarodnog vijeća LMHI, potvrđen na Izbornoj Skupštini LMHI, održanoj u gradu Quito, Ecuador, 03. lipnja 2013. Od 2013. do 2017. g., dr. Milić, pored dužnosti generalne tajnice LMHI, aktivno sudjeluje i u radu LMHI, Radnih skupina za edukaciju i Odnose s javnošću (PR).

Od 2018. g., dr. Milić je smanjila opseg svojih volonterskih aktivnosti u domaćim i inozemnim homeopatskim organizacijama te se više posvetila privatnoj kliničkoj homeopatskoj praksi i obiteljskim dužnostima.

Homeopatska edukacija, seminari, kongresi (sudionica) od 1998. do 2023. g.

 • 2022, 30. travanj: Homeopathic treatment of Cardiovascular Diseases : Via Homeopatica International School, online simpozij
 • 2021, 10-12 prosinac: Homoeopathy - A Medical Science Ahead of its Time: LMHI Global Colloquium, online konferencija
 • 2019, 24-26 svibanj: Homeopatija u pedijatriji. Materia Medica s video primjerima. Proljetna homeopatska škola Slovenskog homeopatskog društva s prof. (UMFT) Jorgos Kavouras, dr. med., Portorož, Slovenija
 • 2018, 25-27 svibanj: Primjena učenja dr. Hahnemanna i klasičnih američkih homeopatskih liječnika u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Materia medica s primjerima. Proljetna homeopatska škola Slovenskog homeopatskog društva s dr. Renzom Galassijem, Portorož, Slovenija
 • 2017, 14-17 lipanj: 72nd Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress – “Networking in Medical Care”, Leipzig, Germany
 • 2016, 24-27 kolovoz: 71st Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis and 11 Federacion Asociaciones Medicas Homeopaticas Argentinas Congress – “Homeopathy, Medicine of Microcosm”, Buenos Aires, Argentina
 • 2015, 13-14 studeni: European Committee for Homeopathy (ECH) Symposium on occasion of the ECH 25th Anniversary, Bruges, Belgium
 • 2015, 25-29 kolovoz: 70th Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress – “Homeopathy – Experience, Science, Art”, Rio de Janeiro, Brazil 2014
 • 2014, 16-19 srpanj: 69th Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress -“Homeopathy on the move”, Paris, France
 • 2013, 02-07 lipanj: 68th Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress – “The paradigm of Homeopathic Medicine”, Quito, Ecuador
 • 2012, 18-20 svibanj: Hungarian Homeopathic Medical Association: „Three days – three organs“ – on tretment of kidney, liver and lung diseases – Dr. Alok Pareek seminar, Budapest, Hungary
 • 2011, 08-09 listopad: Hrvatsko homeopatsko medicinsko društvo: “Uvod u Hahnemannovo napredno učenje (Organon, 6. izdanje), uvod u mijazme, koncepti homeopatske semiotike, homeopatska pozologija” seminar s dr. Renzom Galassi, Zagreb, Hrvatska
 • 2011, 15-17 travanj: Udruženje za širenje i unapređenje homeopatije „Boennighausen“ iz Smedereva: “Advanced study of patient’s emotional health through his feelings” – Dr. Yogesh Sehgal seminar, Beograd, Serbia
 • 2011, 24 ožujak: Hrvatsko homeopatsko medicinsko društvo, European Committee for Homeopathy and Liga Medicorum Homoeopatica Internationalis: “International Symposium on Homeopathic Medicine” on occasion of the International Hahnemann Day (IHD), 10th of April 2011”, Zagreb, Croatia
 • 2010, 25-26 rujan: Homeopatsko udruženje Imperial: “Genetic Expression of the Diseases, Observation and Prescribing the Therapy for Difficult Pathologies, Differentiating the Constitutions Based on their Dispositions, Calcarea, Carbon and Kali Groups” – Dr. Shreepad Khedekar seminar, Beograd, Serbia
 • 2009, 26-30 kolovoz: 64th Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress, Warsaw, Poland
 • 2008, 20-25 svibanj: 63rd Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress, Oostende, Belgium
 • 2006, 03-04 lipanj: Udruženje za klasičnu homeopatiju “Hahnemann”: “Immunology, Intake, Theory of Acute Cases, Dispositions” – Dr. Shreepad Khedekar seminar, Novi Sad, Serbia
 • 2006, 27-28 svibanj: Hrvatsko udruženje za klasičnu homeopatiju: “Teorija potiskivanja, mijazmi” – Dr. Shreepad Khedekar seminar, Zagreb, Croatia
 • 2005, 04-07 svibanj: 60th Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress – “Tradition, Experience, Vision”, Berlin, Germany
 • 2005, 12-27 ožujak: Dr. Prafull Vijayakar et al., Faculty of Predictive Homeopathy: “Comprehensive Course and Workshop in Classical Hahnemannian Homeopathy” – Intensive Theoretical (70 hours) and Practical (85 hours) Training in Homeopathy and Its Application to Modern Sciences , Mumbai & Mahabaleshwar, India
 • 2004, 24-29 rujan: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” and Centre for Health Education “Edicta”: “Theoretical and Clinical Training in Predictive Homeopathy” – Dr. Anita Salunkhe seminar (46 hours), Sofia, Bulgaria
 • 2004, 28-29 kolovoz: Slovenian Homeopathic Society & Homeopathic Subcommittee of the Slovenian Pharmaceutic Society: “Homeopathy Yesterday, Today and Tomorrow” – Mr. Julian Winston seminar , Ankaran, Slovenia
 • 2004, 18-22 lipanj: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” and Centre for Health Education “Edicta”: “Undiscovered Possibilities of Homeopathy” – Dr. Walter Glueck and Dr. Prafull Vijayakar seminar, Borovets, Bulgaria
 • 2004, 11-13 travanj: Društvo Homeopata u Federaciji Bosne i Hercegovine: “Elements and Minerals in Homeopathy” – Dr. Ian Scholten seminar , Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 • 2003, 09-13 kolovoz: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” and Centre for Health Education “Edicta”: “Undiscovered Possibilities of Homeopathy” – Frans Vermeulen, Dr. Gheorghe Jurj and Dr. Alexander Kotok seminar, Varna Bulgaria
 • 2003, lipanj: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” i Centar za holističko savjetovanje “Vitalis”: “On Homeopathic Treatment of Psychiatry Related Cases” – Dr. Mahesh Gandhi seminar, Split, Croatia
 • 2003, 27-29 travanj: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica”: “Theoretical and Clinical Training in Predictive Homeopathy” – Dr. Prafull Vijayakar Faculty Staff seminar, Tel Aviv, Israel
 • 2003, 21 siječanj - 15 veljače: Dr. Prafull Vijayakar et al., Predictive Homeopathy Faculty: “Course in Classical Hahnemannian Homeopathy” – Theoretical (60 hours) and Practical (80 hours) Training in Homeopathy and Its Application to Modern Sciences, Mumbai & Mahabaleshwar, India
 • 2002, 05-06 srpanj: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” i Centar za holističko savjetovanje “Vitalis”: “Homeopathic Materia Medica” – Frans Vermeulen seminar, Split, Croatia
 • 2002, 22-24 lipanj: Miccant Ltd: “Eileen Nauman Seminar on Homeopathy”, Nottingham, Great Britain
 • 2002, 01-03 ožujak: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” i Centar za holističko savjetovanje “Vitalis”: “Contribution of Homeopathy in Treatment of Psychiatry Related Cases”- Dr. Vangelis Zafiriou seminar, Split, Croatia
 • 2001, 26-28 listopad: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” i Centar za holističko savjetovanje “Vitalis”: “Challenges of Homeopathy Today” – International Homeopathic Conference with Dr. Harry Van der Zee, M.Sc. Roman Buchimensky and Dr. Vangelis Zafiriou, Split, Croatia
 • 2001, 6-10 srpanj: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” and Centre for Health Education “Edicta”: “Undiscovered Possibilities of Homeopathy” – Dr. Eddy Thielens, Dr. Vangelis Zafiriou and Dr. Will Taylor seminar, Varna, Bulgaria
 • 1998-2000 g.: The London International College of Homeopathy: “Course of Study in the Theory and Practice of the Art and Science of Classical Homeopathy”, Split, Croatia