[row] [span7]

Dr. Jelka Milić

Diplomirala medicinu pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Medicinski studij u Splitu 1998. g. Temeljnu kvalifikaciju iz područja homeopatske medicine stekla pri „The London International College of Homeopathy“ od 1998 – 2000 g. (Split) te dodatnu pri „Dr. Prafull Vijayakar’s Predictive Homeopathy School“ 2003. i 2005. g. (Mumbai). Od 2001. g. radi u privatnoj homeopatskoj praksi u Splitu. Kontinuirano se profesionalno usavršava redovitim pohađanjem homeopatskih seminara, kliničke prakse, konferencija i kongresa u zemlji i inozemstvu kao i samostalnim proučavanjem. U braku je od 1995. g. i majka je dvoje odrasle djece.

[posts_grid type=”team” columns=”3″ rows=”2″ order_by=”date” order=”DESC” thumb_width=”200″ thumb_height=”200″ meta=”no” link=”yes” custom_class=”team”]

Aktivno promiče homeopatiju u Hrvatskoj organizacijom javnih i stručnih predavanja samostalno, te u suradnji s hrvatskim i inozemnim predavačima i institucijama. Od 2001 – 2003 g. u suradnji s homeopatskom školom „Via homeopatica“ iz Izraela provodi međunarodni program homeopatske edukacije „7 kvantnih skokova do homeopatske izvrsnosti“ kojeg su pohađali homeopati iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Izraela i Rusije. Prisustvovanjem 60. kongresu Međunarodne organizacije homeopatskih liječnika (Liga Medicorum Homeopathica Internationalis – LMHI) u Berlinu 2005. g., dr. Milić uspostavlja suradnju s ovom krovnom međunarodnom organizacijom homeopatskih liječnika pri kojoj od 2007 – 2012 g. ima funkciju kontakt osobe za Hrvatsku. Jedna je od temeljnih inicijatorica osnivanja Hrvatskog homeopatskog medicinskog društva – HOMED 2008. g. koje okuplja doktore medicine, dentalne i veterinarske medicine i ljekarnike s dodatnom homeopatskom kvalifikacijom te autore, znanstvenike i istraživače na području homeopatije. Hrvatsko homeopatsko medicinsko društvo je 2009. g. primljeno u punopravno institucionalno članstvo Europskog vijeća za homeopatiju (European Committee for Homeopathy – ECH). Tijekom 2010. g., Hrvatsko homeopatsko medicinsko društvo je sudjelovalo u radu Radne skupine za regulaciju komplementarne medicine Hrvatske liječničke komore dostavivši istoj LMHI – ECH smjernice za homeopatsku edukaciju i praksu liječnika prevedene na hrvatski jezik. U funkciji LMHI kontakt osobe za Hrvatsku, dr. Milić imala je priliku kandidirati Hrvatsku za svečanost proslave Međunarodnog dana homeopatije koji je održan 24. ožujka 2011. g. u Zagrebu. U zajedničkoj organizaciji HOMED-a, ECH-a i LMHI-a, ovaj događaj obilježen je nizom sastanaka s predstavnicima Ministarstva zdravlja, Hrvatske liječničke komore te Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode kao i Međunarodnim simpozijem o homeopatskoj medicini. Na simpoziju su pored organizatora te inozemnih homeopatskih liječnika i predavača, o homeopatiji govorili i stručnjaci Ministarstva zdravlja RH, Hrvatske liječničke komore, Veterinarskog te Farmaceutsko biokemijskog fakulteta u Zagrebu te je to bila prilika informirati i senzibilizirati ključne hrvatske dionike o statusu homeopatske medicine kao medicinske metode u Europi i svijetu te doprinijeti procesu usklađivanja homeopatske legislacije u Hrvatskoj s europskim i međunarodnim smjernicama. Na poziv članova Izvršnog odbora LMHI, dr. Milić se kandidirala za dužnost generalne tajnice LMHI 2013 – 2016 g., te je njen mandat, odlukom Međunarodnog vijeća LMHI, potvrđen na Izbornoj Skupštini LMHI održanoj u gradu Quito, Ecuador 03. lipnja 2013. Od 2013 – 2017 g., dr. Milić aktivno sudjeluje u radu LMHI Radnih skupina za edukaciju i Odnose s javnošću (PR). Dugogodišnje stručno kao i međunarodno političko iskustvo na području zaštite homeopatske doktrine, dr. Milić će nastaviti implementirati u svoj daljnji rad, s ciljem doprinosa učinkovitijoj integraciji homeopatije u društvo, kao i boljoj dostupnosti visokokvalitetne homeopatske skrbi pacijenata i odgovarajuće homeopatske edukacije liječnika i ljekarnika u Hrvatskoj i svijetu.

[hr] Homeopatska edukacija, seminari, kongresi 1998 – 2019:
2019, 24-26 svibanj: Slovensko homeopatsko društvo – Poletna škola iz homeopatije, ki joj je vodil prof. (UMFT) Jorgos Kavouras, dr. med. (20 učnih ur), tema: „Homeopatija v pediatriji. Materija medika z video primeri.“ Portorož, Slovenia
2018, 25-27 svibanj: Slovensko homeopatsko društvo – Poletna šola iz homeopatije, ki jo je vodil Renzo Galassi, dr. med. (20 učnih ur), tema: “Kako vsakdanjo klinično prakso uspešno apliciramo učenja dr. Hahnemanna in klasičnih ameriških majstrov. Materija medika s primeri.” Portorož, Slovenia
2017, 14-17 lipanj: 72nd Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress – “Networking in Medical Care”, Leipzig, Germany
2016, 24-27 kolovoz: 71st Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis and 11 Federacion Asociaciones Medicas Homeopaticas Argentinas Congress – “Homeopathy, Medicine of Microcosm”, Buenos Aires, Argentina
2015, 13-14 studeni: European Committee for Homeopathy (ECH) Symposium on occasion of the ECH 25th Anniversary, Bruges, Belgium
2015, 25-29 kolovoz: 70th Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress – “Homeopathy – Experience, Science, Art”, Rio de Janeiro, Brazil 2014
2014, 16-19 srpanj: 69th Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress -“Homeopathy on the move”, Paris, France
2013, 02-07 lipanj: 68th Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress – “The paradigm of Homeopathic Medicine”, Quito, Ecuador
2012, 18-20 svibanj: Hungarian Homeopathic Medical Association: „Three days – three organs“ – on tretment of kidney, liver and lung diseases – Dr. Alok Pareek seminar (24 hours), Budapest, Hungary
2011, 08-09 listopad: Hrvatsko homeopatsko medicinsko društvo: “Uvod u Hahnemannovo napredno učenje (Organon, 6. izdanje), uvod u mijazme, koncepti homeopatske semiotike, homeopatska pozologija” – Dr. Renzo Galassi seminar (12 sati), Zagreb, Croatia
2011, 15-17 travanj: Udruženje za širenje i unapređenje homeopatije „Boennighausen“ iz Smedereva: “Advanced study of patient’s emotional health through his feelings” – Dr. Yogesh Sehgal seminar (24 hours), Beograd, Serbia
2011, 24 ožujak: Hrvatsko homeopatsko medicinsko društvo, European Committee for Homeopathy and Liga Medicorum Homoeopatica Internationalis: “International Symposium on Homeopathic Medicine” on occasion of the International Hahnemann Day (IHD), 10th of April 2011”, Zagreb, Croatia
2010, 25-26 rujan: Homeopatsko udruženje Imperial: “Genetic Expression of the Diseases, Observation and Prescribing the Therapy for Difficult Pathologies, Differentiating the Constitutions Based on their Dispositions, Calcarea, Carbon and Kali Groups” – Dr. Shreepad Khedekar seminar (24 hours), Beograd, Serbia
2009, 26-30 kolovoz: 64th Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress, Warsaw, Poland
2008, 20-25 svibanj: 63rd Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress, Oostende, Belgium
2006, 03-04 lipanj: Udruženje za klasičnu homeopatiju “Hahnemann”: “Immunology, Intake, Theory of Acute Cases, Dispositions” – Dr. Shreepad Khedekar seminar (16 hours), Novi Sad, Serbia
2006, 27-28 svibanj: Hrvatsko udruženje za klasičnu homeopatiju: “Teorija potiskivanja, mijazmi” – Dr. Shreepad Khedekar seminar (16 hours), Zagreb, Croatia
2005, 04-07 svibanj: 60th Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis Congress – “Tradition, Experience, Vision”, Berlin, Germany
2005, 12-27 ožujak: Dr. Prafull Vijayakar et al., Faculty of Predictive Homeopathy: “Comprehensive Course and Workshop in Classical Hahnemannian Homeopathy” – Intensive Theoretical (70 hours) and Practical (85 hours) Training in Homeopathy and Its Application to Modern Sciences (155 hours), Mumbai & Mahabaleshwar, India
2004, 24-29 rujan: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” and Centre for Health Education “Edicta”: “Theoretical and Clinical Training in Predictive Homeopathy” – Dr. Anita Salunkhe seminar (46 hours), Sofia, Bulgaria
2004, 28-29 kolovoz: Slovenian Homeopathic Society & Homeopathic Subcommittee of the Slovenian Pharmaceutic Society: “Homeopathy Yesterday, Today and Tomorrow” – Mr. Julian Winston seminar (18 hours), Ankaran, Slovenia
2004, 18-22 lipanj: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” and Centre for Health Education “Edicta”: “Undiscovered Possibilities of Homeopathy” – Dr. Walter Glueck and Dr. Prafull Vijayakar seminar (36 hours), Borovets, Bulgaria
2004, 11-13 travanj: Društvo Homeopata u Federaciji Bosne i Hercegovine: “Elements and Minerals in Homeopathy” – Dr. Ian Scholten seminar (24 hours), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2003, 09-13 kolovoz: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” and Centre for Health Education “Edicta”: “Undiscovered Possibilities of Homeopathy” – Frans Vermeulen, Dr. Gheorghe Jurj and Dr. Alexander Kotok seminar (40 hours), Varna Bulgaria
2003, lipanj: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” i Centar za holističko savjetovanje “Vitalis”: “On Homeopathic Treatment of Psychiatry Related Cases” – Dr. Mahesh Gandhi seminar (16 hours), Split, Croatia
2003, 27-29 travanj: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica”: “Theoretical and Clinical Training in Predictive Homeopathy” – Dr. Prafull Vijayakar Faculty Staff seminar (24 hours), Tel Aviv, Israel
2003, 21 siječanj -15 veljače: Dr. Prafull Vijayakar et al., Predictive Homeopathy Faculty: “Course in Classical Hahnemannian Homeopathy” – Theoretical (60 hours) and Practical (80 hours) Training in Homeopathy and Its Application to Modern Sciences (140 hours), Mumbai & Mahabaleshwar, India
2002, 05-06 srpanj: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” i Centar za holističko savjetovanje “Vitalis”: “Homeopathic Materia Medica” – Frans Vermeulen seminar (16 hours), Split, Croatia
2002, 22-24 lipanj: Miccant Ltd: “Eileen Nauman Seminar on Homeopathy” (16 hours), Nottingham, Great Britain
2002, 01-03 ožujak: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” i Centar za holističko savjetovanje “Vitalis”: “Contribution of Homeopathy in Treatment of Psychiatry Related Cases”- Dr. Vangelis Zafiriou seminar (24 hours), Split, Croatia
2001, 26-28 listopad: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” i Centar za holističko savjetovanje “Vitalis”: “Challenges of Homeopathy Today” – International Homeopathic Conference with Dr. Harry Van der Zee, M.Sc. Roman Buchimensky and Dr. Vangelis Zafiriou (24 hours), Split, Croatia
2001, 6-10 srpanj: International Homeopathic Centre “Via Homeopatica” and Centre for Health Education “Edicta”: “Undiscovered Possibilities of Homeopathy” – Dr. Eddy Thielens, Dr. Vangelis Zafiriou and Dr. Will Taylor seminar (40 hours), Varna, Bulgaria
1998-2000: The London International College of Homeopathy: “Course of Study in the Theory and Practice of the Art and Science of Classical Homeopathy”, Split, Croatia

[hr] [/span7] [span1] [/span1] [span4]

Članstvo

Liga Medicorum Homeopathica Internationalis


European Committee for Homeopathy


Hrvatsko homeopatsko medicinsko društvo


Hrvatski liječnički zbor


[/span4] [/row]